Dyslexieverklaring


Een dyslexieverklaring is een officiële verklaring dat iemand dyslexie heeft en welke maatregelen daarom nodig zijn.

De dyslexieverklaring is onbeperkt geldig, maar het is mogelijk om bepaalde onderdelen van de verklaring na verloop van tijd aan te passen, bijvoorbeeld als er nieuwe hulpmiddelen en aanpassingen zijn ontwikkeld of nodig zijn. Een verandering is ook mogelijk als de situatie verandert, bijvoorbeeld bij aanvang van een studie.


Extra rechten met een dyslexieverklaring

Met een dyslexieverklaring op zak heb je op bepaalde gebieden meer rechten. Vooral voor kinderen is dat een groot voordeel, ze hebben recht op:

  1. Maximaal 30 minuten verlenging op de examentijd.

  2. Een lettertypevergroting van de opgaven.

Verder kan een kind nog behoefte hebben aan andere faciliteiten (te denken valt aan een computer). Als dit wordt vastgesteld door een deskundige kan dit in overleg met de school geregeld worden.

 

Dyslexiepas

Met behulp van een dyslexiepas kan een kind aantonen welke voorzieningen nodig zijn, omdat hij/zij dyslexie heeft. Op deze pas staat precies waar de persoon allemaal recht op heeft. Wat er op deze pas staat wordt samen met de dyslexiecoördinator besloten.Vergoedingsregeling dyslexie

De zorgverzekeraar kan de diagnosestelling en behandeling vergoeden voor kinderen van 7 tot 11 jaar met ernstige dyslexie. Het kind moet al intensieve begeleiding van de school gehad hebben en de dyslexie moet deskundig zijn vastgesteld.

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

  1. Er is sprake van ernstige, enkelvoudige dyslexie (dus geen bijkomende stoornissen).

  2. De dyslexie moet zijn vastgesteld volgens de voorwaarden van het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling.

  3. Intensieve begeleiding van de eigen school bij het lezen en spellen heeft niet voldoende geholpen.

U vindt meer informatie op de website van Balans.