Dyslexie


Gezegd wordt dat Albert Einstein dyslexie had: hij leerde pas praten op vierjarige leeftijd en hij kon pas lezen toen hij 9 jaar oud was. Toch is hij één van de beroemdste geleerden.

Dyslexie zegt dus niet dat je minder goed kunt leren! Ook als je hoogbegaafd bent kun je dyslexie hebben. Je kunt wel zeggen dat je op een andere manier leert dan de meeste mensen, waardoor je met sommige zaken meer moeite kunt hebben. Net als Einstein zul je gaan ontdekken dat je ook heel veel talenten hebt. Deze zijn alleen niet altijd zo makkelijk te ontdekken door de wijze waarop de lesstof op school wordt aangeboden.


De school biedt de lesstof namelijk verbaal aan. Dit werkt voor 95% van de leerlingen, maar niet voor de 5% leerlingen die visueel (in beelden) leert. Bijles helpt vaak onvoldoende omdat de leerstof opnieuw verbaal wordt aangeboden.


Beelddenken

Leerstrategieën op basis van beelddenken zijn zeer effectief voor leerlingen en studenten met dyslexie en dyscalculie of de diagnose AD(H)D en/of autisme. Daarnaast blijken deze strategieën voor hoogbegaafde en/of hoogsensitieve studenten een goede ondersteuning te zijn.

Een beelddenker denkt primair met de rechter hersenhelft. Soms heeft een dominante rechter hersenhelft een zwakkere linker hersenhelft tot gevolg.
Lees meer...


Ik leer anders

Leerproblemen praktisch en snel aanpakken                                 
met o.a. de methode “ik leer anders”.


Veel ondergewaardeerde leerlingen hebben een bijzonder talent: het talent van beelddenken!

Zij denken niet in woorden, maar in beelden. Daarom wordt het lesmateriaal niet altijd begrepen en onthouden.
Vaak hebben beelddenkers een leerachterstand of denkt men aan dyslexie. Bijles helpt niet of nauwelijks omdat er dan nog meer schoolwerk op ‘niet passende’ wijze wordt aangeboden. De training ‘Ik leer anders’ vertaalt de lesstof naar de manier van denken van de beelddenkers. Leerproblemen aanpakken met deze techniek is leuk en versterkt het gevoel van zelfvertrouwen.  

Leertechnieken op basis van beelddenken zijn van toepassing op:

 1. -Informatie onthouden en ordenen.

 2. -Alfabet en woorden (ook vreemde talen) leren.

 3. -Spelling aanleren.
  Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van het programma “Woordbeeldtrainer”, dat speciaal ontwikkeld is voor beelddenkers.

 4. -Cijferveld, rekenen, tafels, breuken etc. leren.
  Hiervoor wordt o.a. gewerkt met de rekenmethode "Jamara", bedoeld voor beelddenkers met onvoldoende getal- en hoeveelheidsbegrip, die niet tot automatiseren kunnen komen en geen goede oplossingsstrategieën weten te hanteren.

 5. -Klokkijken (ook digitaal).
  Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van een klokkijk programma voor de computer, wat speciaal is ontwikkeld voor beelddenkers.

 6. -Planning.

 7. -Topografie leren.

 8. -Geschiedenis leren.

 9. -Werkstukken maken.

 10. -Spreekbeurten geven.

 11. -Boekbespreking geven.Dyslexieverklaring

Een dyslexieverklaring is een officiële verklaring dat iemand dyslexie heeft en welke maatregelen nodig zijn. Lees meer...