Verbale en performale intelligentie


Bij een intelligentieonderzoek, een IQ test, worden er twee soorten intelligenties onderzocht. De verbale intelligentie en de performale intelligentie. Van beide intelligenties wordt een getal als uitkomst gegeven. Via een berekening wordt uit deze twee getallen je Totaal IQ berekend.

Met het verbale IQ wordt je intelligentie op het gebied van taal bedoeld.
Sommen die via woorden worden aangeboden vallen ook onder het verbaal IQ.
Met het performale IQ wordt gekeken naar je praktisch inzicht, je motoriek, je ruimtelijk inzicht, kun je iets wat je ziet ook op papier namaken?

Soms is er een groot verschil tussen een verbaal IQ en een performaal IQ. Veel wetenschappers geven aan dat 25% van de mensen met een gemiddeld IQ zo’n 15 punten verschil heeft en wel 50% van de mensen met een IQ van140 .  Deze wetenschappers zien het verschil niet als ernstig.

Meestal hebben mensen met zo’n kloof een hoger verbaal IQ  en een lager performaal IQ, dat heet een Vp kloof. Soms is dat andersom, dan heet het een Pv kloof.

Mensen met een groot verschil kunnen last hebben van een laag zelfbeeld. Dat kan komen doordat je steeds opnieuw niet kunt uitvoeren wat je in je hoofd bedenkt. Dat voelt onmachtig en je kunt er onzeker van worden en faalangst door ontwikkelen.
Het kan ook zijn dat je vergeetachtig bent. Soms denk je dan dat je iets gedaan hebt omdat je er aan dacht. Alleen ben je vergeten het ook echt te doen.

Door alle spanningen die dit oplevert kan het zijn dat je tics ontwikkelt. je krijgt een soort zenuwtrekje, of je gaat stotteren, of je oog knippert steeds. Het kan ook zijn dat je chaotisch bent, geen routine hebt in je dagelijkse handelingen, zoals het opruimen van je tas na schooltijd, de volgorde van dingen doen om naar bed te gaan enzovoort.

Kinderen die een hoger performaal IQ hebben worden vaak veel te kinderachtig aangesproken. Dat komt omdat iedereen om je heen reageert op wat je zegt. Dat is nou juist waar je dan minder goed in bent. Om dat een beetje te verstoppen heb je misschien de neiging om anderen na te praten, je kopieert een ander dan en waarschijnlijk ben je een goede imitator!

Tips:

  1. Maak gebruik van pictogrammen, waar een getekende opdracht op staat.  doordat je de opdracht ziet als plaatje reageren je hersenen anders en kun je makkelijker je ding doen.

  2. Geef jezelf structuur door bijvoorbeeld gebruik te maken van een planbord of agenda.

  3. Probeer om dat wat je wilt doen of moet doen in woorden te zetten. Herhaal bijvoorbeeld hardop de opdracht die je krijgt.

  4. Probeer een beeld te maken bij dingen die je hoort en wilt onthouden. Als je gaat eten, maak je een plaatje in je hoofd van die lekkere burger die zo goed ruikt en waar je zo’n zin in hebt. Het beste is als je er ook nog blijde gevoelens bij kan zetten zodat je nog meer vorm kunt geven aan je gedachte.

  5. Vergeet nooit dat je jezelf heel goed kunt helpen en dat er altijd mogelijkheden zijn om beter met je verschillende intelligenties om te gaan. Je verdient het om trots te zijn op jezelf!Braingym

De pedagoog Dr. Paul Dennison (USA) onderzocht de oorzaken en oplossingen van leerproblemen. Hij ontwikkelde een opzienbarende visie over de relatie tussen bewegingspatronen en leerprocessen.


De ontwikkeling van ons brein gaat gelijk op met de ontwikkeling van het lichaam. De kruipbeweging is hier een goed voorbeeld van. De samenwerking tussen links en rechts is een eerste vereiste om goed te kunnen leren en houdt verband met de coördinatie van het brein met de zintuigen en de rest van het lichaam (bijvoorbeeld de oog/hand-coördinatie).

Als het goed is verloopt dit proces als vanzelf op een speelse en natuurlijke manier en beleven we er zelfs plezier aan.


Toch kan dit ontwikkelingsproces verstoord worden, waardoor prestaties achterblijven. Dit kan leiden tot een negatieve spiraal van: niet goed presteren- voor dom versleten worden- angst om te falen- negatieve stress- niet goed presteren, enz., enz.


BrainGym werkt o.a. met eenvoudige oefeningen waarbij de eigen middenlijn overgestoken wordt. Hierdoor wordt de samenwerking tussen de linker en de rechter hersenhelft gestimuleerd. De activiteiten zijn geschikt voor iedereen, van elk niveau en van elke leeftijd. Ze zijn gemakkelijk te leren en nemen weinig tijd in beslag.